کاربرد درمانی فلورین

سنگ فلورين درمان مخصوصى براى بيماري‌ها وعوارض مغزى و حل مشكلات ذهنى دارد و باعث رشد، كشش و قدرت تشخيص می‌شود.

براى بيمارى‌هاى استخوان مانند التهابات مفصلى، استخوانى و آرتروز بسيار مؤثر است و براى عوارض زخم‌ها بسيار مفيد مى‌باشد.

كبد را تقويت مي‌كند و به تمركز حواس كمك بزرگى مي‌كند.

images