نحوه تشکیل, ذخایر و تولید

فلوئوريت در محدوده وسیعی از شرايط زمين شناسی تشکيل و مشاهده می شود . كانسارهای فلوئوريت می‌توانند دارای منشاء رسوبی – كربناته باشند يا به صورت رگه‌ای معمولا ً مرتبط با سنگ‌های آذرين خروجی اسيدی تا حد واسط همراه باشند.

از نظر میزان ذخایر فلوئوریت, بر اساس گزارش سال 1998 میلادی, سازمان زمين شناسی و معدن آمريكا, كشور مكزيك با 32 ميليون تن در رتبه اول و كشورهای آفريقاي جنوبی و چين به ترتيب با 30 و 23 ميليون تن در مقام دوم و سوم را دارند بعد از كشورهای فوق فرانسه با 10 میلیون تن و اسپانيا با 6 میلیون تن قرار می ‌گيرند.

براساس اطلاعات وزارت صنايع و معادن, در سال 2001 میلادی (1380 شمسی) جمعاً بيش از 1/3 ميليون تن ذخيره احتمالي و بالغ بر 5/1 ميليون تن ذخيره قطعی فلورین در ایران وجود داشته است.

معادن کمر مهدی (165 کیلومتری جنوبغربی طبس), پاچی میانا (88 کیلومتری جنوب قائم شهر), پیناوند (70 کیلومتری شمال‌شرق اصفهان), جویمند (21 کیلومتری شمالغربی گناباد), آتشكوه (20 كيلومتری جنوب شرق دليجان), كياسر (جنوب شرقی كياسر و 10 كيلومتری ده آرا) به عنوان معادن قدیمی و فعال فلورین در ایران به حساب می آیند.

توليد جهانی فلوئوريت در سال 2003 به شرح زير است:

ایران با تولید 47 هزار تن فلورین در سال 2003, رده یازدهم تولید فلورین در جهان را داراست.

1- جمهوري خلق چين                 2450ميليون تن

2- مكزيك                                 635 هزار تن

3- آفريقاي جنوبي                       285 هزار تن

4- مغولستان                             200 هزار تن

5- روسيه                                190 هزار تن

6- اسپانيا                                 130 هزار تن

7- كنيا                                     110هزار تن

8- فرانسه                                 108هزار تن

9- نامبيا                                   83 هزارتن

10- مراكش                              75 هزار تن

11- ایران                                  47 هزار تن

12- ايتاليا                                 45 هزارتن