بایگانی برچسب: s

فلوئورین در صنایع فولادسازی و ریخته گری

فلورین به دلیل خاصیت کمک ذوب بودن،در صنایع‌ متالوژی کاربردهای فراوان دارد.ازجمله کاربردهای آن می‌توان‌ به صنایع فولادسازی،ریخته‌گری چدن و تولید آلیاژهای آهن، تولید الکترود قلیایی و روپوش دار ( جهت سرباره سازی و تصفیه فلز جوش ) اشاره‌ نمود. شرکت زمین کاو با تولید و عرضه فلورین با خلوص متفاوت CaF2، از 50 تا 99 درصد، در ابعاد گرانول، دانه بندی و میکرونیزه قادر است نیاز کارخانجات صنعتی و صنعت صادرات را به این ماده ارزشمند تامین نماید.

فلوئورین در صنایع فولادسازی و ریخته گری

فلورین به دلیل خاصیت کمک ذوب بودن،در صنایع‌ متالوژی کاربردهای فراوان دارد.ازجمله کاربردهای آن می‌توان‌ به صنایع فولادسازی،ریخته‌گری چدن و تولید آلیاژهای آهن، تولید الکترود قلیایی و روپوش دار ( جهت سرباره سازی و تصفیه فلز جوش ) اشاره‌ نمود. شرکت زمین کاو با تولید و عرضه فلورین با خلوص متفاوت CaF2، از 50 تا 99 درصد، در ابعاد گرانول، دانه بندی و میکرونیزه قادر است نیاز کارخانجات صنعتی و صنعت صادرات را به این ماده ارزشمند تامین نماید.

موارد مصرف و کاربرد

بر اساس بررسی انجام شده صنایع تولید الکترود، آلومینیوم و صنایع فولادسازی بیش از 95% از مصرف فلورین را به خود اختصاص داده اند. بر همین اساس سالیانه حدود 90 هزار تن فلورین در این صنایع استفاده می شود. حدود مصرف هر یک از این صنایع به شرح زیر می باشد.

  • صنایع فولاد سازی 85-75 هزارتن
  • صنایع تولید آلومینیوم 10-5 هزارتن
  • صنایع تولید الکترود جوشکاری 5-1 هزارتن
  • سایز صنایع (شیشه سازی، سرامیک) 2-1 هزارتن

با توجه به افزایش ظرفیت تولید محصولات فولادی، آلومینیوم، الکترود جوشکاری، صنایع شیشه سازی و سرانمیک سازی میزان مصرف فلورین در سال 1385 به حدود 200 هزار تن در سال برآورده گردید.

کاربرد فلوئورین در صنایع فولادسازی و ریخته گری

فلورین به دلیل خاصیت کمک ذوب بودن،در صنایع‌ متالوژی کاربردهای فراوان دارد.ازجمله کاربردهای آن می‌توان‌ به صنایع فولادسازی،ریخته‌گری چدن و تولید آلیاژهای آهن، تولید الکترود قلیایی و روپوش دار ( جهت سرباره سازی و تصفیه فلز جوش ) اشاره‌ نمود.

شرکت زمین کاو با تولید و عرضه فلورین با خلوص متفاوت CaF2، از 50 تا 99 درصد، در ابعاد گرانول، دانه بندی و میکرونیزه قادر است نیاز کارخانجات صنعتی و صنعت صادرات را به این ماده ارزشمند تامین نماید.

گریدهای فلورین

فلورین در صنایع مختلف و در دانه بندی های متفاوت مورد مصرف دارد به عنوان مثال:

غلظتهای تا 70 درصد صنایع سرامیک، شیشه،صنایع متالورژیکی ، رنگ سازی و . . .

غلظت 70 تا 75 درصد برای کارخانه فولاد، سیمان سفید و . . .

غلظت 80 تا 85 درصد برای مینا ، لعاب،  سرامیک، شیشه،صنایع متالورژیکی و . . .

غلظت 97 درصد تولید اسید سولفوریک، پودر برای الیاف شیشه،  الکترود   جوشکار

مورد مصرف واقع میگردد و  عموما در چهار گرید تولید می گردد:

فلورین تیپ 1

آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 1

                                98.1  %

CaF2

0.70  %

SiO2

0.65  %

CaCO3

0.04  %

P2O5

0.19  %

S

0.80  %

L.O.I

فلورین تیپ 2

آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 2

83.67  %

CaF2

5.82  %

SiO2

8.90  %

CaCo3

0.05  %

P2O5

0.35  %

S

    فلورین تیپ 3

آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 3

78.31  %

 CaF2

0.25  %

 S

3.15  %

 R2O3

11.82  %

 SiO2

0.20  %

 MgO

1.79  %

 L.O.I

    فلورین تیپ 4

آنالیز شیمیایی فلورین تیپ 4

62.3  %

 CaF2

5.85  %

 R2O3

23.73  %

 SiO2

3.45  %

 CaO

0.32  %

 S

کاربرد متالورژی

فلورین به دلیل خاصیت کمک ذوب بودن،در صنایع‌ متالوژی کاربردهای فراوان دارد.ازجمله کاربردهای آن می‌توان‌ به ریخته‌گری چدن و تولید آلیاژهای آهن اشاره‌ کرد.

images