مصارف فلوئورین در تهویه هوا

 

فلوئوروکلروهیدروکربن ها (Fluoro Chloro Hydrocarbons) در تهویه هوا و در سردسازی کاربردی وسیع دارند. استفاده از فلوئوروکلروکربن ها در این موارد ممنوع شده است، چون آن ها مشکوک به بزرگ کردن سوراخ اوزون می باشند. هگزافلورایدگوگرد (Sulfur Hexafluoride) گازی بسیار راکد و سمی است. این گروه از ترکیبات گازهای گلخانه ای قوی هستند.

شرکت زمین کاو با تولید و عرضه فلورین با خلوص CaF2 متفاوت از 50 تا 99 درصد، در ابعاد گرانول، دانه بندی و میکرونیزه قادر است نیاز کارخانجات صنعتی و صنعت صادرات را به این ماده ارزشمند تامین نماید.