فلورین یا فلوئوریت؟

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که فلورین صحیح است یا فلوریت؟ فلورین یا فلوئورین (Fluorine) یک عنصر سمی با نماد F و عدد اتمی 9 میباشد که از خمیردندان گرفته تا صنایع اتمی کاربرد دارد و احتمالا دانشمندان زیادی در کار با فلورین جان خود را از دست داده و یا مسموم شده اند.

در واقع فلورین عنصر تشکیل دهنده سنگ فلوریت است که نام گذاری آن دقیقا بعد از مطالعه روی فلورئوریت انجام شده است. دو نمونه نام مشابه دیگر نیز وجود دارد. فلوئورن (Fluorine) و فلوراید (Fluoride) که نباید اشتباه گرفته شوند. جالب است بدانید در بازار جواهرات چندین نام تجاری از این کانی وجود دارد که عبارتند از:

Antozonite (دارای ترک یا کیلواژ)، Blue John (نوع باندی و ارغوانی-سفید از انگلستان)، Chlorophane (آبی-سبز روشن مربوط به انواع حرارت دیده شده)، Yttrocerite (نوعی که اندکی ایتریم و ساماریوم جایگزین کلسیم در ترکیب شیمیایی آن شده)، Yttrofluorite (نوعی که ایتریم به طور ناقص جایگزین کلسیم در ساختار شیمیایی آن شده باشد.)