بررسی پدیده فلورسانس در کانی فلورین

در سال 1852، سر جرج گابریل استوکس، بارونت اول، ریاضیدان و فیزیکدان بریتانیایی بعد از کشف قابلیت درخشش آبی در فلوریت در طیف های نوری مختلف، نام پدیده “فلورسانس” را به این خاصیت داد و فلوئوریت نیز به عنوان اولین کانی دارای خاصیت فلورسانسی نامگذاری شد. در بسیاری از مواقع سنگ فلوریت تخت نور فرابنفش (UV) از خود فلورسانت نشان می دهد

قرار گرفتن عنصر کمیاب ایتریم، اروپیم، ساماریم یا دیگر ناخالصی های طبیعی دیگر در درون ساختار بلوری فلوریت از علت خاصیت فلورسانسی در آن می باشد. رنگ نور مرئی ساطع شده از فلوریت در هنگام فلورسانس شدن به شدت بستگی به محل استخراج آن داردو نوع رنگ فلورسانت می تواند متفاون باشد ولی عموماً آبی-بنفش است ولی گاهی می تواند شامل رنگ هایی چون زرد، قرمز، سیاه، سفید، سبز و ارغوانی باشد. بسته به طول موج کوتاه یا بلند UV، این کانی می تواند رنگ های فلورسانتی متفاوتی از خود نشان دهد